Logo header mobiel

GRATIS verzending vanaf € 100

Inspiratie - Kerstmis

In het themakastje komen alle elementen aan bod waar je rond wilt werken rond Kerstmis. 

Inhoud:

– Kerstboom

– kaarsjes

– cadeautjes

– Maria, Jozef en Jezus

– kerstballen

– Kerstlichtjes 

Klasverrijking

Uiteraard mag een versierde kerstboom in de klas niet ontbreken. 

Hier nog een aantal ideetjes:

– slingers ophangen

– kerstlichtjes ophangen 

– kerststalletje 

Klasverrijking

De kerststal

Materiaal: verkleedkledij Jozef en Maria, pop, kribbe, …. 

De kerstwinkel

Materiaal: kerstversiering, kerstkaartjes, kleine kerstboompjes, kaarsen,… 

De versierhoek

Materiaal: kleine kerstboompjes, versiering, opdrachtkaarten,…

Licht – en donkerhoek

Materiaal: donkere doeken, zaklampen, lichtgevende sterren, lichtjes,… 

Handjeshoek

Materiaal: spijkerplankjes met bijhorende kaarten, pomponkerstboom, plasticinekaarten, rijgplankjes,… 

Activiteiten

Wiskundige activiteiten

De magneetkerstboom

De kleuters plaatsen de kerstballen op de kerstboom. Deze zijn magnetisch. Ze kunnen dit al experimenterend doen of gericht met bijhorende opdrachtkaarten. 

Een spel voor de jongste kleuters waarbij men leert aan kleurherkenning en ruimtelijke oriëntatie. 

Spijkerplankkaarten/geovormen

De kleuters maken de kerstvormen na door de juiste nagels met elkaar te verbinden door gebruik te maken van elastiekjes. 

 

Het is een goede oefening voor  ruimtelijk inzicht. 

De pomponkerstboom

De kleuters plaatsen de pomponnetjes op de juiste plaats in de kerstboom met het pincet. 

Ze houden hiervoor rekening met de kleuren en plaats in de kerstboom.

Hiervoor kijken ze naar de opdrachtkaartjes. 

 

Het is een goede oefening voor de fijne motoriek.

De gaatjeskerstbal: kerstbaltopologie

De kleuters plaatsen kerstballen op de juiste plaats op de kerstbal. Hiervoor kijkt men naar de bijhorende opdrachtkaarten. Er zijn verschillende niveaus in de opdrachtkaarten, namelijk naargelang de grootte of aantal. Je kan dit ook doen met glitterpomponnen. 

 

Het is een goede oefening voor de ruimtelijk oriëntatie alsook voor het meten.

Stapelcadeautjes 

De kleuters stapelen de cadeautjes volgens de opdrachtkaarten. 

Hiervoor houden ze rekening met de vorm van het cadeautje alsook met de kleur van het cadeautje en het lintje. 

De lintjes zorgen voor een extra uitdaging tijdens het balanceren. 

 

De cadeautjes kunnen ook voor andere doeleinden gebruikt worden alsook als verrijking in de bouwhoek. 

Kerstboomkaarten

De kleuters versieren de kerstboom door de juiste kerstballen op de juiste plaats te hangen. Hiervoor gebruikt men knopen. 

Ze kijken naar de kleur van de kerstbal,maar ook naar de grootte. 

 

Voor kleurherkenning en meten komen hier aan bod

Patroonkerstbomen

De kleuters gaan op zoek naar de patronen in de kerstbomen. 

Men start altijd bovenaan en zet het patroon telkens verder.

Het verbinden van de patronen kan je doen met een whiteboardstift of met plasticine.

Bij welk cadeautje komt men uit?

Het is een goede oefening om patronen te herkennen en verder te zetten. 

Slingerkaarten 

De kleuters versieren de slingers met sterren. Men doet dit met edelstenen in de vorm van sterren. 

Hiervoor heeft men de keuze uit nalegkaarten, waarbij men enkel rekening houdt met de kleur, of uit patroonkaarten.

Bij de patroonkaarten moet men het patroon verderzetten.

Tegelijk een goede oefening voor de fijne motoriek. 

Telknijpkaarten 

De kleuters tellen de kerstversiering die rechts op de kaart staan in de kerstboom. Men hangt de wasknijper met het juiste aantal rechts op de juiste afbeelding. 

Wanneer men klaar is draait men de kaart om en kan men controleren of men juist is. 

Het is een goede oefening om het tellen te stimuleren. 

Dit spel kan je gratis downloaden, zie verder. 

Sterpuzzels 

De kleuters plaatsen de juiste ster op de juiste plaats. 

Hiervoor kijkt men naar de vorm van de ster alsook naar de grootte.

Het is een ideale activiteit voor de jongste kleuters tijdens licht en donker. 

Schaduwpuzzels de kerststal

De kleuters zoeken het juiste personage dat overeenkomt met de schaduw.

De personages die gebruikt worden zijn: Maria, Jozef, Jezus, de engel, de os en de ezel.

 

De plaatsen zijn telkens verschillend. 

Het is een ideale puzzelactiviteit voor de jongste kleuters. 

Kerstboompuzzels

De kleuters zoeken de juiste stukken om de kerstboom te maken en hangen ze op de juiste plaats op de puzzelkaart. 

Hiervoor moet men rekening houden met de grootte alsook met de juiste versiering in de boom.

Taalactiviteiten

Letterkerstballen

De kleuters plaatsen de kerstballen met dezelfde letter in de kerstboom.

Het is een goede oefening ter letterherkenning. 

 

Dit spel kan je gratis downloaden, zie verder. 

Woordkaarten letterkerstballen

De kleuters maken de kerstwoorden na door de juiste letters van de kerstwoorden te zoeken en deze vervolgens in de juiste volgorde naast elkaar te leggen.

Het is een goede oefening ter letterherkenning. 

Dit spel kan je gratis downloaden, zie verder. 

Woordkerstbomen

De kleuters gaan op zoek naar de woorden die rechtsbovenaan staan. 

Dit doen ze door de juiste letters te gaan zoeken en deze met elkaar te gaan verbinden. 

Het verbinden kan je doen met een whiteboardstift of met plasticine of je laat hun kleine letters er op leggen.

 

Het is een goede oefening ter letterherkenning. 

Bewegingsactiviteiten (fijne motoriek)

Oogrijgplankjes kerstbal

De kleuters rijgen slingers door de oogjes. Hiervoor kijkt men naar de opdrachtkaarten. Je kan hun uiteraard ook gewoon laten experimenteren. 

De opdrachtkaarten bevatten 4 mogelijkheden in 3 kleuren. 

 

Het is een goede oefening voor de fijne motoriek, maar alsook voor de ruimtelijke oriëntatie. 

Gaatjeskerstbal rijgplankje

De kleuters rijgen door de gaatjes volgens de opdrachtkaarten. Er zijn 2 niveaus in opdrachtkaarten. Laat hun vooraf wel experimenteren. Je kan rijgen met linten, slingers, veters,,… 

 

Het is een goede oefening voor de fijne motoriek, maar alsook voor de ruimtelijke oriëntatie.