GRATIS verzending vanaf € 100

Inspiratie - ridders & jonkvrouwen

Klasversiering

Hier zijn enkele mogelijkheden om de klas te versieren in thema ridders en jonkvrouwen.

– Hang prenten op in de klas rond het thema.

– voorzie een vlag 

Klasverrijking

Het kasteel

Materiaal: verkleedkledij, stokpaarden, kelken, wapenschilden, zwaarden, lange tafel, …

Handjeshoek

Materiaal; spijkerplankkaarten, kroonkaarten, prinsessenhoed,..

Activiteiten

Wiskundige activiteiten

Kasteelbouwpuzzels

De kleuters maken het juiste kasteel door rekening te houden met de passende elementen en de volgorde van de torens. 

Men kan dit doen volgens de opdrachtkaarten of kenmerkkaarten. 

De opdrachtkaarten tonen hoe het kasteel er moet uitzien met welke torens. 

De kenmerkkaarten tonen welke kenmerken het kasteel moet hebben en hoeveel keer deze moeten voorkomen in het kasteel. 

Spijkerplankkaarten 

De kleuters maken de raamfiguren na van op de opdrachtkaarten.

Dit doet men door de juiste nagels met elkaar te gaan verbinden door middel van elastiekjes. 

Hierbij moet men rekening houden met de plaats van de nagels alsook met de kleuren van de elastiekjes.

 

Het is een goede oefening voor het ruimtelijk inzicht. 

Sorteer – en memorykaartjes wapenschilden

De kleuters sorteren de kaartjes van de wapenschilden volgens tekening of volgens de kleurgroep.

Door de kaartjes 2 maal in het spel te laten voorkomen kan men ook gewoon memory spelen.

Wapenschildpuzzels

 

De kleuters maken de wapenschilden door de juiste helften bij elkaar te gaan zoeken.

Hiervoor houdt men rekening met de tekening van het wapenschild aslook met de kleuren ervan. 

De wapenschildpuzzels kunnen horizontaal of vertikaal in stukken zijn. 

Motorische activiteiten

Kroonkaarten

De kleuters maken de kroonkaarten door de juiste edelstenen met het pincet op de juiste plaats  te leggen.

Hierbij moet men rekening houden met de vorm van de edelsteen alsook met de grootte ervan en eventueel ook met de kleur ervan.

 

Het is een goede oefening voor de fijne motoriek. 

Jonkvrouwhoed – kaarten

De kleuters versieren de hoeden van de jonkvrouwen.

Dit doet men door de edelstenen op de juiste plaats te leggen met het pincet.

Hiervoor moet men kijken naar de vorm maar ook naar de kleur en grootte.

 

Het is een goede oefening voor de fijne motoriek.