GRATIS verzending vanaf € 100

Kenmerkkaarten boekentas

 4,50

Leeftijd:
– Oudste kleuters ( 2 en 3e kleuter, groep 2)

Speluitleg:
De kleuters zoeken de juiste boekentas aan de hand van bepaalde kenmerken. De kenmerken en kleur van de boekentas, alsook het prentje erop ( bloem of zon).
Men gaat op zoek naar de juiste boekentas en hangt het prentje op de vraagteken.
Daarna kan men controleren of men juist is aan de hand van controlekaarten.
De opdrachtkaarten hebben verschillende niveaus ter differentiatie.

Differentatiemogelijkheden:
met of zonder negatie
2 of 3 kenmerken

Inhoud:
– 10 opdrachtkaarten waarvan 1 kaart bestaat uit 4 opdrachten ( dit verhoogt de betrokkenheid). De opdrachtkaarten bestaan uit verschillende niveaus ter differentiatie:
2 kenmerken (2)
3 kenmerken ( 2)
2 kenmerken met negatie ( 3)
3 kenmerken met negatie  ( 3)
– 10 controlekaarten
– kaartjes boekentassen
– 1 werkblaadje
– opdrachtfiche: inhoud, speluitleg, doelen ( katholiek onderwijs), differentiatiemogelijkheden  en eventueel instructies

Ontwikkelingsdomein:
– wiskunde: logische en wiskundig denken